Přihlášení
Zapomenuté heslo

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Provedeme Vás celým procesem od myšlenky stavět, až po první odemčení dveří.

NeOn projekting s.r.o.

Jsme projekční kancelář v oblasti pozemních staveb, kde jsou zajišťovány práce na projektových dokumentací ve všech stupních včetně inženýringu, autorských a technických dozorů, architektonických studií, vizualizací, ekonomických rozborů a rozpočtů atd. Při realizaci projektu je dbán zřetel na individuální přístup a přání pro naplnění vytyčených cílů a spokojenosti klienta.

Projektová činnost

Inženýring

Technický a autorský dozor

Projektová činnost

Nabízené jednotlivé stupně projektových dokumentací

 • studie
 • územní řízení
 • ohlášení stavby
 • stavební povolení
 • sloučené územní a stavební povolení
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • dodatečné stavební povolení
 • skutečné provedení stavby
 • pasport stavby
 • bourací práce
 • změny stavby před dokončením
 • vizualizace exteriéru a interiéru objektu

Zajištění dalších souvisejících činností

 • geodetické zaměření
 • rozpočet stavby
 • průkaz energetické náročnosti budovy – PENB
 • měření radonu
 • průzkumy geologické hydrogeologické

Jednotlivé projekty se provádí na tyto typy staveb

 • rodinné domy
 • rekreační chaty
 • doplňkové stavby
 • garáže
 • přístřešky, zahradní domky
 • oplocení
 • bytové domy
 • polyfunkční domy
 • multifunkční domy
 • výrobní objekty
 • provozovny, prodejny
 • objekty občanské vybavenosti
 • hotely, penziony, ubytovny
 • pozemkové úpravy
 • přípojky
 • a další související objekty

Inženýring

Inženýring = vyřízení stavebního povolení.


Zajištění kompletních administrativních úkonů pro získání Povolení stavby.


Technický a autorský dozor

Technický dozor investora (stavebníka) - TDI


Odborná kontrola nad celkovým procesem výstavby. Dodržení projektové dokumentace, správných technologických postupů, při zohlednění aktuálního počasí. Podkladem je schválená projektová dokumentace, platné stavební povolení a rozpočet stavby.


Autorský dozor – AD


Projektant – autor zajišťuje soulad projektové dokumentace se stavbou.